1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcLuyện Thi HSK 3

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    17/08/2020
Giảng viên
    Hoàng Kim Ngân
Số bài học
    123 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
1,099,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Hoàng Kim Ngân

Hoàng Kim Ngân

- Trình độ: tiếng Trung C1
- Cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc DHNN - DHQGHN
- 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung và biên phiên dịch

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Luyện Thi HSK 3


 • Bài 1: Bài 1 : Cuối tuần bạn có dự định gì - Hội thoại 1 (Phần 1)

 • Bài 1: Bài 1 : Cuối tuần bạn có dự định gì - Hội thoại 1 (Phần 2)

 • Bài 1: Bài 1 : Cuối tuần bạn có dự định gì - Hội Thoại 2

 • Bài 1: Bài 1 : Cuối tuần bạn có dự định gì - Hội Thoại 3

 • Bài 1: Bài 1 : Cuối tuần bạn có dự định gì - Hội Thoại 4

 • Bài 1: Bài 1 : Cuối tuần bạn có dự định gì - Ngữ pháp (Phần 1)

 • Bài 1: Bài 1 : Cuối tuần bạn có dự định gì - Ngữ Pháp (Phần 2)

 • Bài 1: Bài 1 : Cuối tuần bạn có dự định gì - Bài Tập

 • Bài 2: Bài 2 : Khi nào anh ấy trở lại - Hội Thoại 1

 • Bài 2: Bài 2 : Khi nào anh ấy trở lại - Hội thoại 2

 • Bài 2: Bài 2 : Khi nào anh ấy trở lại - Hội thoại 3

 • Bài 2: Bài 2 : Khi nào anh ấy trở lại - Hội thoại 4

 • Bài 2: Bài 2 : Khi nào anh ấy trở lại - Ngữ pháp

 • Bài 2: Bài 2 : Khi nào anh ấy trở lại - Bài tập

 • Bài 3: Bài 3 : Trên bàn có rất nhiều đồ uống - Hội thoại 1

 • Bài 3: Bài 3 : Trên bàn có rất nhiều đồ uống - Hội thoại 2

 • Bài 3: Bài 3 : Trên bàn có rất nhiều đồ uống - Hội thoại 3

 • Bài 3: Bài 3 : Trên bàn có rất nhiều đồ uống - Hội thoại 4

 • Bài 3: Bài 3 : Trên bàn có rất nhiều đồ uống - Ngữ pháp

 • Bài 3: Bài 3 : Trên bàn có rất nhiều đồ uống - Bài tập

 • Bài 4: Bài 4 : Cô ấy lúc nào cũng tươi cười khi nói chuyện với khách hàng - Hội thoại 1

 • Bài 4: Bài 4 : Cô ấy lúc nào cũng tươi cười khi nói chuyện với khách hàng - Hội thoại 2

 • Bài 4: Bài 4 : Cô ấy lúc nào cũng tươi cười khi nói chuyện với khách hàng - Hội thoại 3

 • Bài 4: Bài 4 : Cô ấy lúc nào cũng tươi cười khi nói chuyện với khách hàng - Hội thoại 4

 • Bài 4: Bài 4 : Cô ấy lúc nào cũng tươi cười khi nói chuyện với khách hàng - Ngữ pháp

 • Bài 4: Bài 4 : Cô ấy lúc nào cũng tươi cười khi nói chuyện với khách hàng - Bài tập

 • Bài 5: Bài 5 : Gần đây tôi càng ngày càng béo - Hội thoại 1

 • Bài 5: Bài 5 : Gần đây tôi càng ngày càng béo - Hội thoại 2

 • Bài 5: Bài 5 : Gần đây tôi càng ngày càng béo - Hội thoại 3

 • Bài 5: Bài 5 : Gần đây tôi càng ngày càng béo - Hội thoại 4

 • Bài 5: Bài 5 : Gần đây tôi càng ngày càng béo - Ngữ pháp

 • Bài 5: Bài 5 : Gần đây tôi càng ngày càng béo - Bài tập

 • Bài 6: Bài 6 : Tại sao đột nhiên không tìm thấy nữa - Hội thoại 1

 • Bài 6: Bài 6 : Tại sao đột nhiên không tìm thấy nữa - Hội thoại 2

 • Bài 6: Bài 6 : Tại sao đột nhiên không tìm thấy nữa - Hội thoại 3

 • Bài 6: Bài 6 : Tại sao đột nhiên không tìm thấy nữa - Hội thoại 4

 • Bài 6: Bài 6 : Tại sao đột nhiên không tìm thấy nữa - Ngữ pháp

 • Bài 6: Bài 6 : Tại sao đột nhiên không tìm thấy nữa - Bài tập

 • Bài 7: Bài 7 : Tôi Với Anh Ấy Đã Quen Biết 7 Năm Rồi - Hội Thoại 1

 • Bài 7: Bài 7 : Tôi Với Anh Ấy Đã Quen Biết 7 Năm Rồi - Hội Thoại 2

 • Bài 7: Bài 7 : Tôi Với Anh Ấy Đã Quen Biết 7 Năm Rồi - Hội Thoại 3

 • Bài 7: Bài 7 : Tôi Với Anh Ấy Đã Quen Biết 7 Năm Rồi - Hội Thoại 4

 • Bài 7: Bài 7 : Tôi Với Anh Ấy Đã Quen Biết 7 Năm Rồi - Ngữ Pháp

 • Bài 7: Bài 7 : Tôi Với Anh Ấy Đã Quen Biết 7 Năm Rồi - Bài Tập

 • Bài 8: Bài 8 : Bạn đi đâu thì tôi đi đó - Hội thoại 1

 • Bài 8: Bài 8 : Bạn đi đâu thì tôi đi đó - Hội thoại 2

 • Bài 8: Bài 8 : Bạn đi đâu thì tôi đi đó - Hội thoại 3

 • Bài 8: Bài 8 : Bạn đi đâu thì tôi đi đó - Hội thoại 4

 • Bài 8: Bài 8 : Bạn đi đâu thì tôi đi đó - Ngữ pháp

 • Bài 8: Bài 8 : Bạn đi đâu thì tôi đi đó - Bài tập

 • Bài 9: Bài 9 : Tiếng Trung của anh ấy tốt như người Trung Quốc - Hội thoại 1

 • Bài 9: Bài 9 : Tiếng Trung của anh ấy tốt như người Trung Quốc - Hội thoại 2

 • Bài 9: Bài 9 : Tiếng Trung của anh ấy tốt như người Trung Quốc - Hội thoại 3

 • Bài 9: Bài 9 : Tiếng Trung của anh ấy tốt như người Trung Quốc - Hội thoại 4

 • Bài 9: Bài 9 : Tiếng Trung của anh ấy tốt như người Trung Quốc - Ngữ Pháp

 • Bài 9: Bài 9 : Tiếng Trung của anh ấy tốt như người Trung Quốc - Bài tập

 • Bài 10: Bài 10 : Toán học khó hơn Lịch Sử nhiều - Hội thoại 1

 • Bài 10: Bài 10 : Toán học khó hơn Lịch Sử nhiều - Hội thoại 2

 • Bài 10: Bài 10 : Toán học khó hơn Lịch Sử nhiều - Hội thoại 3

 • Bài 10: Bài 10 : Toán học khó hơn Lịch Sử nhiều - Hội thoại 4

 • Bài 10: Bài 10 : Toán học khó hơn Lịch Sử nhiều - Ngữ pháp

 • Bài 10: Bài 10 : Toán học khó hơn Lịch Sử nhiều - Bài tập

 • Bài 11: Bài 11 : Đừng quên tắt điều hòa nhé - Hội thoại 1

 • Bài 11: Bài 11 : Đừng quên tắt điều hòa nhé - Hội thoại 2

 • Bài 11: Bài 11 : Đừng quên tắt điều hòa nhé - Hội thoại 3

 • Bài 11: Bài 11 : Đừng quên tắt điều hòa nhé - Hội thoại 4

 • Bài 11: Bài 11 : Đừng quên tắt điều hòa nhé - Ngữ pháp

 • Bài 11: Bài 11 : Đừng quên tắt điều hòa nhé - Bài tập

 • Bài 12: Bài 12 : Để đồ quan trọng ở chỗ tôi - Hội thoại 1

 • Bài 12: Bài 12 : Để đồ quan trọng ở chỗ tôi - Hội thoại 2

 • Bài 12: Bài 12 : Để đồ quan trọng ở chỗ tôi - Hội thoại 3

 • Bài 12: Bài 12 : Để đồ quan trọng ở chỗ tôi - Hội thoại 4

 • Bài 12: Bài 12 : Để đồ quan trọng ở chỗ tôi - Ngữ pháp

 • Bài 12: Bài 12 : Để đồ quan trọng ở chỗ tôi - Bài tập

 • Bài 13: Bài 13 : Tôi đi bộ về - Hội thoại 1

 • Bài 13: Bài 13 : Tôi đi bộ về - Hội thoại 2

 • Bài 13: Bài 13 : Tôi đi bộ về - Hội thoại 3

 • Bài 13: Bài 13 : Tôi đi bộ về - Hội thoại 4

 • Bài 13: Bài 13 : Tôi đi bộ về - Ngữ pháp

 • Bài 13: Bài 13 : Tôi đi bộ về - Bài tập

 • Bài 14: Bài 14 : Bạn xách hoa quả qua đây - Hội thoại 1 (Phần 1)

 • Bài 14: Bài 14 : Bạn xách hoa quả qua đây - Hội thoại 1 (Phần 2)

 • Bài 14: Bài 14 : Bạn xách hoa quả qua đây - Hội thoại 2

 • Bài 14: Bài 14 : Bạn xách hoa quả qua đây - Hội thoại 3

 • Bài 14: Bài 14 : Bạn xách hoa quả qua đây - Hội thoại 4

 • Bài 14: Bài 14 : Bạn xách hoa quả qua đây - Ngữ pháp

 • Bài 14: Bài 14 : Bạn xách hoa quả qua đây - Bài tập

 • Bài 15: Bài 15 : Còn lại đều không có vấn đề gì - Hội thoại 1 (Phần 1)

 • Bài 15: Bài 15 : Còn lại đều không có vấn đề gì - Hội thoại 1 (Phần 2)

 • Bài 15: Bài 15 : Còn lại đều không có vấn đề gì - Hội thoại 2

 • Bài 15: Bài 15 : Còn lại đều không có vấn đề gì - Hội thoại 3

 • Bài 15: Bài 15 : Còn lại đều không có vấn đề gì - Hội thoại 4

 • Bài 15: Bài 15 : Còn lại đều không có vấn đề gì - Ngữ pháp

 • Bài 15: Bài 15 : Còn lại đều không có vấn đề gì - Bài tập

 • Bài 16: Bài 16 : Bây giờ tôi mệt đến nỗi tan làm là muốn đi ngủ luôn - Hội thoại 1

 • Bài 16: Bài 16 : Bây giờ tôi mệt đến nỗi tan làm là muốn đi ngủ luôn - Hội thoại 2

 • Bài 16: Bài 16 : Bây giờ tôi mệt đến nỗi tan làm là muốn đi ngủ luôn - Hội thoại 3

 • Bài 16: Bài 16 : Bây giờ tôi mệt đến nỗi tan làm là muốn đi ngủ luôn - Hội thoại 4

 • Bài 17: Bài 17 : Ai cũng có cách để chữa bệnh cho bạn - Hội thoại 1

 • Bài 17: Bài 17 : Ai cũng có cách để chữa bệnh cho bạn - Hội thoại 2

 • Bài 17: Bài 17 : Ai cũng có cách để chữa bệnh cho bạn - Hội thoại 3

 • Bài 17: Bài 17 : Ai cũng có cách để chữa bệnh cho bạn - Hội thoại 4

 • Bài 17: Bài 17 : Ai cũng có cách để chữa bệnh cho bạn - Ngữ pháp

 • Bài 17: Bài 17 : Ai cũng có cách để chữa bệnh cho bạn - Bài tập

 • Bài 18: Bài 18 : Tôi tin họ sẽ đồng ý - Hội thoại 1

 • Bài 18: Bài 18 : Tôi tin họ sẽ đồng ý - Hội thoại 2

 • Bài 18: Bài 18 : Tôi tin họ sẽ đồng ý - Hội thoại 3

 • Bài 18: Bài 18 : Tôi tin họ sẽ đồng ý - Hội thoại 4

 • Bài 18: Bài 18 : Tôi tin họ sẽ đồng ý - Ngữ pháp

 • Bài 19: Bài 18 : Tôi tin họ sẽ đồng ý - Bài tập

 • Bài 19: Bài 19 : Bạn không nhìn ra sao - Hội thoại 1

 • Bài 19: Bài 19 : Bạn không nhìn ra sao - Hội thoại 2

 • Bài 19: Bài 19 : Bạn không nhìn ra sao - Hội thoại 3

 • Bài 19: Bài 19 : Bạn không nhìn ra sao - Hội thoại 4

 • Bài 19: Bài 19 : Bạn không nhìn ra sao - Ngữ pháp

 • Bài 19: Bài 19 : Bạn không nhìn ra sao - Bài tập

 • Bài 20: Bài 20 : Tôi bị anh ấy ảnh hưởng - Hội thoại 1 P1

 • Bài 20: Bài 20 : Tôi bị anh ấy ảnh hưởng - Hội thoại 1 P2

 • Bài 20: Bài 20 : Tôi bị anh ấy ảnh hưởng - Hội thoại 2

 • Bài 20: Bài 20 : Tôi bị anh ấy ảnh hưởng - Hội thoại 3

 • Bài 20: Bài 20 : Tôi bị anh ấy ảnh hưởng - Hội thoại 4

 • Bài 20: Bài 20 : Tôi bị anh ấy ảnh hưởng - Ngữ pháp

 • Bài 20: Tôi bị anh ấy ảnh hưởng - Bài tập

KHÓA HỌC LIÊN QUAN