1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcLuyện thi HSK 4

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    26/08/2020
Giảng viên
    Vy Nguyệt Kiều
Số bài học
    150 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
1,199,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Vy Nguyệt Kiều

Vy Nguyệt Kiều

+ Cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ Trung - ĐH.Hà Nội
+ Trình độ tiếng Trung C1
+ 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Luyện thi HSK 4


 • Bài 1: Bài 1 : Tình yêu giản đơn - Bài khóa 1

 • Bài 1: Bài 1 : Tình yêu giản đơn - Bài khóa 2

 • Bài 1: Bài 1 : Tình yêu giản đơn - Bài khóa 3

 • Bài 1: Bài 1 : Tình yêu giản đơn - Bài khóa 4

 • Bài 1: Bài 1 : Tình yêu giản đơn - Bài khóa 5

 • Bài 1: Bài 1 : Tình yêu giản đơn - Ngữ pháp (Phần 1)

 • Bài 1: Bài 1 : Tình yêu giản đơn - Ngữ pháp (Phần 2)

 • Bài 1: Bài 1 : Tình yêu giản đơn - Bài tập

 • Bài 2: Bài 2 : Tình bạn thực sự - Bài khóa 1

 • Bài 2: Bài 2 : Tình bạn thực sự - Bài khóa 2

 • Bài 2: Bài 2 : Tình bạn thực sự - Bài khóa 3

 • Bài 2: Bài 2 : Tình bạn thực sự - Bài khóa 4

 • Bài 2: Bài 2 : Tình bạn thực sự - Bài khóa 5

 • Bài 2: Bài 2 : Tình bạn thực sự - Ngữ pháp (Phần 1)

 • Bài 2: Bài 2 : Tình bạn thực sự - Ngữ pháp (Phần 2)

 • Bài 2: Bài 2 : Tình bạn thực sự - Bài tập

 • Bài 3: Bài 3 : Giám đốc có ấn tượng tốt với tôi - Bài khóa 1

 • Bài 3: Bài 3 : Giám đốc có ấn tượng tốt với tôi - Bài khóa 2

 • Bài 3: Bài 3 : Giám đốc có ấn tượng tốt với tôi - Bài khóa 3

 • Bài 3: Bài 3 : Giám đốc có ấn tượng tốt với tôi - Bài khóa 4

 • Bài 3: Bài 3 : Giám đốc có ấn tượng tốt với tôi - Bài khóa 5

 • Bài 4: Bài 3 : Giám đốc có ấn tượng tốt với tôi - Ngữ pháp (Phần 1)

 • Bài 4: Bài 3 : Giám đốc có ấn tượng tốt với tôi - Ngữ pháp (Phần 2)

 • Bài 4: Bài 3 : Giám đốc có ấn tượng tốt với tôi - Bài tập

 • Bài 4: Bài 4 : Đừng vội vàng kiếm tiền - Bài khóa 1

 • Bài 4: Bài 4 : Đừng vội vàng kiếm tiền - Bài khóa 2

 • Bài 4: Bài 4 : Đừng vội vàng kiếm tiền - Bài khóa 3

 • Bài 4: Bài 4 : Đừng vội vàng kiếm tiền - Bài khóa 4

 • Bài 4: Bài 4 : Đừng vội vàng kiếm tiền - Bài khóa 5

 • Bài 4: Bài 4 : Đừng vội vàng kiếm tiền - Ngữ pháp (Phần 1)

 • Bài 4: Bài 4 : Đừng vội vàng kiếm tiền - Ngữ pháp (Phần 2)

 • Bài 4: Bài 4 : Đừng vội vàng kiếm tiền - Bài tập

 • Bài 5: Bài 5 : Chỉ mua đúng, không mua đắt - Bài khóa 1

 • Bài 5: Bài 5 : Chỉ mua đúng, không mua đắt - Bài khóa 2

 • Bài 5: Bài 5 : Chỉ mua đúng, không mua đắt - Bài khóa 3

 • Bài 5: Bài 5 : Chỉ mua đúng, không mua đắt - Bài khóa 4

 • Bài 5: Bài 5 : Chỉ mua đúng, không mua đắt - Bài khóa 5

 • Bài 5: Bài 5 : Chỉ mua đúng, không mua đắt - Ngữ pháp (Phần 1)

 • Bài 5: Bài 5 : Chỉ mua đúng, không mua đắt - Ngữ pháp (Phần 2)

 • Bài 5: Bài 5 : Chỉ mua đúng, không mua đắt - Bài tập

 • Bài 6: Bài 6 : Tiền nào của ấy - Bài khóa 1

 • Bài 6: Bài 6 : Tiền nào của ấy - Bài khóa 2

 • Bài 6: Bài 6 : Tiền nào của ấy - Bài khóa 3

 • Bài 6: Bài 6 : Tiền nào của ấy - Bài khóa 4

 • Bài 6: Bài 6 : Tiền nào của ấy - Bài khóa 5

 • Bài 6: Bài 6 : Tiền nào của ấy - Ngữ pháp (Phần 1)

 • Bài 6: Bài 6 : Tiền nào của ấy - Ngữ pháp (Phần 2)

 • Bài 6: Bài 6 : Tiền nào của ấy - Bài tập

 • Bài 7: Bài 7 : Bác sỹ tốt nhất là chính mình - Bài khóa 1

 • Bài 7: Bài 7 : Bác sỹ tốt nhất là chính mình - Bài khóa 2

 • Bài 7: Bài 7 : Bác sỹ tốt nhất là chính mình - Bài khóa 3

 • Bài 7: Bài 7 : Bác sỹ tốt nhất là chính mình - Bài khóa 4

 • Bài 7: Bài 7 : Bác sỹ tốt nhất là chính mình - Bài khóa 5

 • Bài 7: Bài 7 : Bác sỹ tốt nhất là chính mình - Ngữ pháp

 • Bài 7: Bài 7 : Bác sỹ tốt nhất là chính mình - Bài tập

 • Bài 8: Bài 8 : Cuộc sống không thiếu cái đẹp - Bài khóa 1

 • Bài 8: Bài 8 : Cuộc sống không thiếu cái đẹp - Bài khóa 2

 • Bài 8: Bài 8 : Cuộc sống không thiếu cái đẹp - Bài khóa 3

 • Bài 8: Bài 8 : Cuộc sống không thiếu cái đẹp - Bài khóa 4

 • Bài 8: Bài 8 : Cuộc sống không thiếu cái đẹp - Bài khóa 5

 • Bài 8: Bài 8 : Cuộc sống không thiếu cái đẹp - Ngữ pháp

 • Bài 8: Bài 8 : Cuộc sống không thiếu cái đẹp - Bài tập

 • Bài 9: Bài 9 : Sau cơm mưa trời lại sáng - Bài khóa 1

 • Bài 9: Bài 9 : Sau cơm mưa trời lại sáng - Bài khóa 2

 • Bài 9: Bài 9 : Sau cơm mưa trời lại sáng - Bài khóa 3

 • Bài 9: Bài 9 : Sau cơm mưa trời lại sáng - Bài khóa 4

 • Bài 9: Bài 9 : Sau cơm mưa trời lại sáng - Bài khóa 5

 • Bài 9: Bài 9 : Sau cơm mưa trời lại sáng - Ngữ pháp 1

 • Bài 9: Bài 9 : Sau cơm mưa trời lại sáng - Ngữ pháp 2

 • Bài 9: Bài 9 : Sau cơm mưa trời lại sáng - Ngữ pháp 3

 • Bài 9: Bài 9 : Sau cơm mưa trời lại sáng - Bài tập

 • Bài 10: Bài 10 : Tiêu chuẩn của Hạnh phúc - Bài khóa 1

 • Bài 10: Bài 10 : Tiêu chuẩn của Hạnh phúc - Bài khóa 2

 • Bài 10: Bài 10 : Tiêu chuẩn của Hạnh Phúc - Bài khóa 3

 • Bài 10: Bài 10 : Tiêu chuẩn của Hạnh phúc - Bài khóa 4

 • Bài 10: Bài 10 : Tiêu chuẩn của Hạnh phúc - Bài khóa 4

 • Bài 10: Bài 10 : Tiêu chuẩn của Hạnh phúc - Bài khóa 5

 • Bài 10: Bài 10 : Tiêu chuẩn của Hạnh phúc - ngữ pháp

 • Bài 11: Bài 10 : Tiêu chuẩn của Hạnh phúc - Bài tập

 • Bài 11: Bài 11 : Đọc sách rất tốt, hãy đọc sách hay, hãy thích đọc sách - Bài khóa 1

 • Bài 11: Bài 11 : Đọc sách rất tốt, hãy đọc sách hay, hãy thích đọc sách - Bài khóa 2

 • Bài 11: Bài 11 : Đọc sách rất tốt, hãy đọc sách hay, hãy thích đọc sách - Bài khóa 3

 • Bài 11: Bài 11 : Đọc sách rất tốt, hãy đọc sách hay, hãy thích đọc sách - Bài khóa 4

 • Bài 11: Bài 11 : Đọc sách rất tốt, hãy đọc sách hay, hãy thích đọc sách - Bài khóa 5

 • Bài 11: Bài 11 : Đọc sách rất tốt, hãy đọc sách hay, hãy thích đọc sách - ngữ pháp

 • Bài 12: Bài 11 : Đọc sách rất tốt, hãy đọc sách hay, hãy thích đọc sách - Bài tập

 • Bài 12: Bài 12 : Dùng trái tim khám phá thế giới - Bài khóa 1

 • Bài 12: Bài 12 : Dùng trái tim khám phá thế giới - Bài khóa 2

 • Bài 12: Bài 12 : Dùng trái tim khám phá thế giới - Bài khóa 3

 • Bài 12: Bài 12 : Dùng trái tim khám phá thế giới - Bài khóa 4

 • Bài 12: Bài 12 : Dùng trái tim khám phá thế giới - Bài khóa 5

 • Bài 12: Bài 12 : Dùng trái tim khám phá thế giới - ngữ pháp 2

 • Bài 12: Bài 12 : Dùng trái tim khám phá thế giới - ngữ pháp 1

 • Bài 13: Bài 12 : Dùng trái tim khám phá thế giới - Luyện tập

 • Bài 13: Bài 13 : Vừa uống trà vừa xem kinh kịnh - Bài khóa 1

 • Bài 13: Bài 13 : Vừa uống trà vừa xem kinh kịnh - Bài khóa 2

 • Bài 13: Bài 13 : Vừa uống trà vừa xem kinh kịnh - Bài khóa 3

 • Bài 13: Bài 13 : Vừa uống trà vừa xem kinh kịnh - Bài khóa 4

 • Bài 13: Bài 13 : Vừa uống trà vừa xem kinh kịnh - Bài khóa 5

 • Bài 13: Bài 13 : Vừa uống trà vừa xem kinh kịnh - Ngữ pháp

 • Bài 14: Bài 13 : Vừa uống trà vừa xem kinh kịnh - Luyện tập

 • Bài 14: Bài 14 : Bảo vệ mẹ trái đất - Bài khóa 1

 • Bài 14: Bài 14 : Bảo vệ mẹ trái đất - Bài khóa 2

 • Bài 14: Bài 14 : Bảo vệ mẹ trái đất - Bài khóa 3

 • Bài 14: Bài 14 : Bảo vệ mẹ trái đất - Bài khóa 4

 • Bài 14: Bài 14 : Bảo vệ mẹ trái đất - Bài khóa 5

 • Bài 14: Bài 14 : Bảo vệ mẹ trái đất - ngữ pháp

 • Bài 15: Bài 14 : Bảo vệ mẹ trái đất - Luyện tập

 • Bài 15: Bài 15 : Nghệ thuật nuôi dạy trẻ- Bài khóa 1

 • Bài 15: Bài 15 : Nghệ thuật nuôi dạy trẻ- Bài khóa 2

 • Bài 15: Bài 15 : Nghệ thuật nuôi dạy trẻ- Bài khóa 3

 • Bài 15: Bài 15 : Nghệ thuật nuôi dạy trẻ- Bài khóa 4

 • Bài 15: Bài 15 : Nghệ thuật nuôi dạy trẻ- Bài khóa 5

 • Bài 15: Bài 15 : Nghệ thuật nuôi dạy trẻ- Ngữ pháp

 • Bài 16: Bài 15 : Nghệ thuật nuôi dạy trẻ- Luyện tập

 • Bài 16: Bài 16 : Cuộc sống có thể tươi đẹp hơn- Bài khóa 1

 • Bài 16: Bài 16 : Cuộc sống có thể tươi đẹp hơn- Bài khóa 2

 • Bài 16: Bài 16 : Cuộc sống có thể tươi đẹp hơn- Bài khóa 3

 • Bài 16: Bài 16 : Cuộc sống có thể tươi đẹp hơn- Bài khóa 4

 • Bài 16: Bài 16 : Cuộc sống có thể tươi đẹp hơn- Bài khóa 5

 • Bài 16: Bài 16 : Cuộc sống có thể tươi đẹp hơn- Ngữ pháp

 • Bài 17: Bài 16 : Cuộc sống có thể tươi đẹp hơn- Luyện tập

 • Bài 17: Bài 17 : Con người và thiên nhiên- Bài khóa 1

 • Bài 17: Bài 17 : Con người và thiên nhiên- Bài khóa 2

 • Bài 17: Bài 17 : Con người và thiên nhiên- Bài khóa 3

 • Bài 17: Bài 17 : Con người và thiên nhiên- Bài khóa 4

 • Bài 17: Bài 17 : Con người và thiên nhiên- Bài khóa 5

 • Bài 17: Bài 17 : Con người và thiên nhiên- Ngữ Pháp

 • Bài 18: Bài 17 : Con người và thiên nhiên- Luyện tập

 • Bài 18: Bài 18 : Khoa học và thế giới- Bài khóa 1

 • Bài 18: Bài 18 : Khoa học và thế giới- Bài khóa 2

 • Bài 18: Bài 18 : Khoa học và thế giới- Bài khóa 3

 • Bài 18: Bài 18 : Khoa học và thế giới- Bài khóa 4

 • Bài 18: Bài 18 : Khoa học và thế giới- Bài khóa 5

 • Bài 18: Bài 18 : Khoa học và thế giới- Ngữ pháp

 • Bài 19: Bài 18 : Khoa học và thế giới- Luyện tập

 • Bài 19: Bài 19 : Hương vị cuộc sống- Bài khóa 1

 • Bài 19: Bài 19 : Hương vị cuộc sống- Bài khóa 2

 • Bài 19: Bài 19 : Hương vị cuộc sống- Bài khóa 3

 • Bài 19: Bài 19 : Hương vị cuộc sống- Bài khóa 4

 • Bài 19: Bài 19 : Hương vị cuộc sống- Bài khóa 5

 • Bài 19: Bài 19 : Hương vị cuộc sống- Ngữ pháp

 • Bài 20: Bài 19 : Hương vị cuộc sống- Luyện tập

 • Bài 20: Bài 20: Phong cảnh dọc đường - Bài khóa 1

 • Bài 20: Bài 20: Phong cảnh dọc đường - Bài khóa 2

 • Bài 20: Bài 20: Phong cảnh dọc đường - Bài khóa 3

 • Bài 20: Bài 20: Phong cảnh dọc đường - Bài khóa 4

 • Bài 20: Bài 20: Phong cảnh dọc đường - Bài khóa 5

 • Bài 20: Bài 20: Phong cảnh dọc đường - Ngữ pháp

 • Bài 20: Bài 20: Phong cảnh dọc đường - Luyện tập

KHÓA HỌC LIÊN QUAN