1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcTiếng Hàn Sơ Cấp TOPIK 2

Đánh giá khóa học   (1)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (1)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    23/07/2020
Giảng viên
    Đào Hồng Ngọc
Số bài học
    30 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
698,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Đào Hồng Ngọc

Đào Hồng Ngọc

- Tốt nghiệp cử nhân xuất sắc khoa tiếng Hàn, đại học Hà Nội
- Cựu du học sinh đại học Myong Ji, Hàn Quốc
- TOPIK cấp 6

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   1

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (1)
NGUYỄN THỊ THANH THÚY    07:26:20 19/10/2020

Chi phí khóa học vừa phải, bài giảng chi tiết, dễ hiểu, có thể xem lại khi cần thiết ^^

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Từ vựng - Ngữ pháp


 • Bài 1: Bài 1 : Chủ Đề Gặp gỡ - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 2: Bài 2 : Chủ Đề Hẹn Gặp - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 3: Bài 3 : Chủ Đề Mua Sắm - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 4: Bài 4 : Chủ Đề Bệnh Viện - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 5: Bài 5 : Chủ Đề Thư Tín - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 6: Bài 6 : Chủ Đề Giao Thông - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 7: Bài 7 : Chủ Đề Điện Thoại - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 8: Bài 8 : Chủ Đề Phim Ảnh - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 9: Bài 9 : Chủ Đề Ngày Nghỉ - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 10: Bài 10 : Chủ Đề Ngoại Hình - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 11: Bài 11 : Chủ Đề Du Lịch - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 12: Bài 12 : Chủ Đề Nơi Công Cộng - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 13: Bài 13 : Chủ Đề Nơi Đô Thị - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 14: Bài 14 : Chủ Đề Kế Hoạch - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 15: Bài 15 : Cuộc Sống Tại Hàn Quốc - Từ Vựng & Ngữ Pháp

Nói - Đọc


 • Bài 1: Bài 1 : Chủ Đề Gặp gỡ - Nói & Đọc

 • Bài 2: Bài 2 : Chủ Đề Hẹn Gặp - Nói & Đọc

 • Bài 3: Bài 3 : Chủ Đề Mua Sắm - Nói & Đọc

 • Bài 4: Bài 4 : Chủ Đề Bệnh Viện - Nói & Đọc

 • Bài 5: Bài 5 : Chủ Đề Thư Tín - Nói & Đọc

 • Bài 6: Bài 6 : Chủ Đề Giao Thông - Nói & Đọc

 • Bài 7: Bài 7 : Chủ Đề Điện Thoại - Nói & Đọc

 • Bài 8: Bài 8 : Chủ Đề Phim Ảnh - Nói & Đọc

 • Bài 9: Bài 9 : Chủ Đề Ngày Nghỉ - Nói & Đọc

 • Bài 10: Bài 10 : Chủ Đề Ngoại Hình - Nói & Đọc

 • Bài 11: Bài 11 : Chủ Đề Du Lịch - Nói & Đọc

 • Bài 12: Bài 12 : Chủ Đề Nơi Công Cộng - Nói & Đọc

 • Bài 13: Bài 13 : Chủ Đề Nơi Đô Thị - Nói & Đọc

 • Bài 14: Bài 14 : Chủ Đề Kế Hoạch - Nói & Đọc

 • Bài 15: Bài 15 : Cuộc Sống Tại Hàn Quốc - Nói & Đọc

KHÓA HỌC LIÊN QUAN