1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcTIẾNG HÀN TOPIK 3 - TRUNG CẤP

Đánh giá khóa học   (19)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (19)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    27/05/2021
Giảng viên
    Nguyễn Tâm Trang
Số bài học
    45 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
0 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Nguyễn Tâm Trang

Nguyễn Tâm Trang

- Trình độ TOPIK 6
- Tốt nghiệp cử nhân Khoa ngôn ngữ Hàn - Đại Học Hà Nội
- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn 4 năm

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   19


Nhận xét (19)
Nguyễn Hân    16:17:58 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:58 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:57 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:57 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:39 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:34 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:34 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:34 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:34 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:33 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:26 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:26 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:26 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:26 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:25 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:20 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:17:11 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:16:58 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

Nguyễn Hân    16:16:54 04/08/2022

mua khóa học sơ -trung cấp mà sơ cấp còn có phần nói đọc, đến trung cấp thì mất luôn có mỗi mấy phút nói từ vựng và ngữ pháp, xem youtube nói còn chi tiết hơn

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Từ vựng - Topik 3


 • Bài 17: Từ vựng - Bài 1

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 2

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 3

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 4

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 5

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 6

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 7

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 8

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 9

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 10

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 11

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 12

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 13

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 14

 • Bài 17: Từ vựng - Bài 15

Ngữ pháp - Topik 3


 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 1

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 2

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 3

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 4

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 5

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 6

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 7

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 8

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 9

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 10

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 11

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 12

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 13

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 14

 • Bài 18: Ngữ pháp - Bài 15

Đọc, Nói - Topik 3


 • Bài 19: Đọc, Nói - Bài 1

 • Bài 19: Đọc, Nói - Bài 2

 • Bài 19: Đọc, Nói - Bài 3

 • Bài 19: Đọc, Nói - Bài 4

 • Bài 19: Đọc, Nói - Bài 5

 • Bài 19: Đọc, Nói - Bài 6

 • Bài 19: Đọc, Nói - Bài 7

 • Bài 19: Đọc, Nói - Bài 8

 • Bài 19: Đọc, Nói - Bài 9

 • Bài 20: Đọc, Nói - Bài 10

 • Bài 21: Đọc, Nói - Bài 11

 • Bài 22: Đọc, Nói - Bài 12

 • Bài 23: Đọc, Nói - Bài 13

 • Bài 24: Đọc, Nói - Bài 14

 • Bài 25: Đọc, Nói - Bài 15

KHÓA HỌC LIÊN QUAN