1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcTIẾNG HÀN TOPIK 4 - TRUNG CẤP

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    03/06/2021
Giảng viên
    Nguyễn Mạnh Hào
Số bài học
    45 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
0 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Nguyễn Mạnh Hào

Nguyễn Mạnh Hào

+ Tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
+ TOPIK cấp 6
+ Hiện đang là giảng viên tại SOFL

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Từ vựng - TOPIK 4


 • Bài 1: Từ vựng - Bài 1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 3

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 4

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 5

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 6

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 7

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 8

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 9

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 10

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 11

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 12

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 13

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 14

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 15

Ngữ pháp - TOPIK 4


 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 1

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 2

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 3

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 4

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 5

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 6

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 7

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 8

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 9

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 10

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 11

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 12

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 13

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 14

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 15

Nghe - Nói - TOPIK 4


 • Bài 0: Nghe, Nói - Bài 1

 • Bài 1: Nghe, Nói - Bài 2

 • Bài 2: Nghe, Nói - Bài 3

 • Bài 3: Nghe, Nói - Bài 4

 • Bài 4: Nghe, Nói - Bài 5

 • Bài 5: Nghe, Nói - Bài 6

 • Bài 6: Nghe, Nói - Bài 7

 • Bài 7: Nghe, Nói - Bài 8

 • Bài 8: Nghe, Nói - Bài 9

 • Bài 9: Nghe, Nói - Bài 10

 • Bài 10: Nghe, Nói - Bài 11

 • Bài 11: Nghe, Nói - Bài 12

 • Bài 12: Nghe, Nói - Bài 13

 • Bài 13: Nghe, Nói - Bài 14

 • Bài 14: Nghe, Nói - Bài 15

KHÓA HỌC LIÊN QUAN