1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcTiếng Nhật N3

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    29/05/2021
Giảng viên
    Mai Thị Thúy Yên
Số bài học
    91 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
699,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mai Thị Thúy Yên

Mai Thị Thúy Yên

- Trưởng phòng Đào tạo tại Trung tâm Nhật ngữ SOFL
- Trình độ JLPT N1
- 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật cho người Việt Nam
- Sáng lập Câu lạc bộ giao tiếp tiếng Nhật - Nơi chia sẻ và kết nối đam mê

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Từ vựng - N3


 • Bài 1: Từ vựng - Bài 1 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 1 - P2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 1 - P3

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 1 - P4

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 1 - P5

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 2 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 2 - P2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 2 - P3

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 2 - P4

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 2 - P5

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 3 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 3 - P2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 3 - P3

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 3 - P4

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 4 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 4 - P2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 4 - P3

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 5 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 5 - P2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 5 - P3

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 5 - P4

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 6 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 6 - P2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 7 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 7 - P2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 7 - P3

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 8 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 8 - P2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 9 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 9 - P2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 9 - P3

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 9 - P4

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 10 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 10 - P2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 10 - P3

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 11 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 11 - P2

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 11 - P3

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 12 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 12 - P2

Ngữ pháp - N3


 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 1 - P1

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 1 - P2

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 2 - P1

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 2 - P2

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 3

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 4 - P1

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 4 - P2

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 5

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 6

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 7 - P1

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 7 - P2

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 8 - P2

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 9

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 10

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 11

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 12 - P1

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 12 - P2

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 13

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 14

 • Bài 2: Ngữ pháp - Bài 15

Chữ Hán - N3


 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 1

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 2

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 3

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 4

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 5

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 6

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 7

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 8

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 9

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 11

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 12

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 13

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 14

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 15

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 16

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 17

 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 18

Đọc hiểu - N3


 • Bài 4: Đọc hiểu Tanbun - Bài 1

 • Bài 4: Đọc hiểu Tanbun - Bài 2

 • Bài 4: Đọc hiểu Tanbun - Bài 3

 • Bài 4: Đọc hiểu Chuubun - Bài 1

 • Bài 4: Đọc hiểu Chuubun - Bài 2

 • Bài 5: Đọc hiểu Choubun - Bài 1

 • Bài 5: Đọc hiểu Choubun - Bài 2

 • Bài 5: Đọc hiểu - Tìm kiếm thông tin - Bài 1

 • Bài 5: Đọc hiểu - Tìm kiếm thông tin - Bài 2

Nghe hiểu - N3


 • Bài 6: Nghe hiểu - Bài 1

 • Bài 6: Nghe hiểu - Bài 2

 • Bài 6: Nghe hiểu - Bài 3

 • Bài 6: Nghe hiểu - Bài 4

 • Bài 6: Nghe hiểu - Bài 5

KHÓA HỌC LIÊN QUAN