1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcTiếng Nhật N4

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    28/05/2021
Giảng viên
    Trần Thị Diện
Số bài học
    84 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
599,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Trần Thị Diện

Trần Thị Diện

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Từ vựng - N4


 • Bài 1: Từ vựng - Bài 26 - P1

 • Bài 1: Từ vựng - Bài 26 - P2

 • Bài 2: Từ vựng - Bài 27

 • Bài 3: Từ vựng - Bài 28

 • Bài 3: Từ vựng - Bài 29

 • Bài 4: Từ vựng - Bài 30 - P1

 • Bài 4: Từ vựng - Bài 30 - P2

 • Bài 5: Từ vựng - Bài 31

 • Bài 6: Từ vựng - Bài 32

 • Bài 7: Từ vựng - Bài 33

 • Bài 8: Từ vựng - Bài 34

 • Bài 9: Từ vựng - Bài 35

 • Bài 10: Từ vựng - Bài 36

 • Bài 12: Từ vựng - Bài 38

 • Bài 13: Từ vựng - Bài 39

 • Bài 14: Từ vựng - Bài 40

 • Bài 15: Từ vựng - Bài 41

 • Bài 16: Từ vựng - Bài 42

 • Bài 18: Từ vựng - Bài 44

 • Bài 19: Từ vựng - Bài 43

 • Bài 19: Từ vựng - Bài 45

 • Bài 20: Từ vựng - Bài 46

 • Bài 20: Từ vựng - Bài 47

 • Bài 20: Từ vựng - Bài 48

 • Bài 20: Từ vựng - Bài 49

 • Bài 20: Từ vựng - Bài 50

Ngữ pháp - N4


 • Bài 21: Ngữ pháp - Bài 26

 • Bài 21: Ngữ pháp - Bài 27

 • Bài 21: Ngữ pháp - Bài 28

 • Bài 21: Ngữ pháp - Bài 29

 • Bài 22: Ngữ pháp - Bài 30

 • Bài 23: Ngữ pháp - Bài 31

 • Bài 23: Ngữ pháp - Bài 32

 • Bài 23: Ngữ pháp - Bài 33

 • Bài 23: Ngữ pháp - Bài 34

 • Bài 23: Ngữ pháp - Bài 35

 • Bài 23: Ngữ pháp - Bài 36

 • Bài 23: Ngữ pháp - Bài 37

 • Bài 24: Ngữ pháp - Bài 38

 • Bài 24: Ngữ pháp - Bài 39

 • Bài 24: Ngữ pháp - Bài 40

 • Bài 24: Ngữ pháp - Bài 41

 • Bài 25: Ngữ pháp - Bài 42

 • Bài 25: Ngữ pháp - Bài 43

 • Bài 26: Ngữ pháp - Bài 44

 • Bài 26: Ngữ pháp - Bài 45

 • Bài 26: Ngữ pháp - Bài 46

 • Bài 27: Ngữ pháp - Bài 47

 • Bài 27: Ngữ pháp - Bài 48

 • Bài 27: Ngữ pháp - Bài 49

 • Bài 28: Ngữ pháp - Bài 50

Chữ Hán - N4


 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 26

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 27

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 28

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 29

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 30

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 31

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 32

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 33

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 34

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 35

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 36

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 37

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 38

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 39

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 40

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 41

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 42

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 43

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 44

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 45

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 46

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 47

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 48

 • Bài 29: Chữ Hán - Bài 49

Đọc hiểu - N4


 • Bài 29: Đọc hiểu - Bài 3

 • Bài 30: Đọc hiểu - Bài 1

 • Bài 30: Đọc hiểu - Bài 2

 • Bài 30: Đọc hiểu - Bài 4

Nghe hiểu - N4


 • Bài 31: Nghe hiểu - Bài 1

 • Bài 31: Nghe hiểu - Bài 2

 • Bài 31: Nghe hiểu - Bài 3

 • Bài 31: Nghe hiểu - Bài 4

 • Bài 31: Nghe hiểu - Bài 5

KHÓA HỌC LIÊN QUAN