1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcHán Ngữ 1

Đánh giá khóa học  

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    26/02/2020
Giảng viên
    Giảng Viên Linh Trang
Số bài học
    30 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
746,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Hán Ngữ 1

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng Viên Linh Trang

Giảng Viên Linh Trang

Giảng Viên Linh Trang

Giảng Viên Linh Trang

Giáo viên

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởiCHI TIẾT KHÓA HỌC


Từ vựng


 • Bài 1: Bài 1 : Xin Chào - Từ Vựng

 • Bài 2: Bài 2 : Tiếng Hán không khó lắm - Từ Vựng

 • Bài 3: Bài 3 : Ngày mai gặp - Từ Vựng

 • Bài 4: Bài 4 : Bạn Đi Đâu Đấy - Từ Vựng

 • Bài 5: Bài 5 : Đây Là Thầy Vương - Từ Vựng

 • Bài 6: Bài 6 : Tôi Học Tiếng Hán - Từ Vựng

 • Bài 7: Bài 7 : Bạn Ăn Gì - Từ Vựng

 • Bài 8: Bài 8 : Táo Bao Nhiêu Tiền Một Cân - Từ Vựng

 • Bài 9: Bài 9 : Tôi Đổi Nhân Dân Tệ - Từ Vựng

 • Bài 10: Bài 10 : Anh Ấy Sống Ở Đâu - Từ Vựng

 • Bài 11: Bài 11 : Chúng Tôi Đều Là Lưu Học Sinh - Từ Vựng

 • Bài 12: Bài 12 : Bạn Học Ở Đâu - Từ Vựng

 • Bài 13: Bài 13 : Đây Có Phải Là Thuốc Đông Y Không - Từ Vựng

 • Bài 14: Bài 14 : Xe Của Bạn Là Xe Mới Hay Cũ? - Từ Vựng

 • Bài 15: Bài 15 : Công Ty Các Bạn Có Bao Nhiêu Nhân Viên? - Từ Vựng

Ngữ Pháp


 • Bài 1: Bài 1 : Xin chào - Ngữ pháp

 • Bài 2: Bài 2: Tiếng Hán không khó lắm - Ngữ Pháp

 • Bài 3: Bài 3: Ngày mai gặp - Ngữ Pháp

 • Bài 4: Bài 4 : Bạn Đi Đâu Đấy - Ngữ Pháp

 • Bài 5: Bài 5: Đây Là Thầy Vương - Ngữ Pháp

 • Bài 6: Bài 6: Tôi Học Tiếng Hán - Ngữ Pháp

 • Bài 7: Bài 7 : Bạn Ăn Gì - Ngữ Pháp

 • Bài 8: Bài 8 : Táo Bao Nhiêu Tiền 1 Cân - Ngữ Pháp

 • Bài 9: Bài 9 : Tôi Đổi Nhân Dân Tệ - Ngữ Pháp

 • Bài 10: Bài 10 : Anh Ấy Sống Ở Đâu - Ngữ Pháp

 • Bài 11: Bài 11 : Chúng Tôi Đều Là Lưu Học Sinh - Ngữ Pháp

 • Bài 12: Bài 12 : Bạn Học Ở Đâu - Ngữ Pháp

 • Bài 13: Bài 13 : Đây Có Phải Là Thuốc Đông Y Không - Ngữ Pháp

 • Bài 14: Bài 14 : Xe Của Bạn Là Xe Mới Hay Cũ? - Ngữ Pháp

 • Bài 15: Bài 15 : Công Ty Các Bạn Có Bao Nhiêu Nhân Viên? - Ngữ Pháp