1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcHán Ngữ 2

Đánh giá khóa học  

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    14/03/2020
Giảng viên
    Dương Tuyết Hải
Số bài học
    15 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
999,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Dương Tuyết Hải

Dương Tuyết Hải

Dương Tuyết Hải

Dương Tuyết Hải

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởiCHI TIẾT KHÓA HỌC


Hán Ngữ 2


 • Bài 1: Bạn Có Thường Xuyên Đến Thư Viện Không (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 2: Bạn Đang Làm Gì Đấy? (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 3: Tôi Đi Bưu Điện Gửi Bưu Phẩm (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 4: Có Thể Thử Được Không (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 5: Ngày Mai Chúng Ta Xuất Phát Lúc 7h15 (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 6: Ngày Mai Chúng Ta Xuất Phát Lúc 7 giờ (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 7: Tôi Định Mời Giáo Viên Dạy Tôi Kinh Dịch (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 8: Trong Trường Có Bưu Điện Không (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 9: Tôi muốn học thái cực quyền 我想学太极拳

 • Bài 10: Cô Ấy Học Rất Giỏi (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 11: Điền Phương Đi Đâu Rồi (Từ vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 12: Mari Khóc Rồi (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 13: Tôi Ăn Sáng Xong Liền Đến Ngay (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 14: Tôi Làm Đúng Hết Rồi (Từ Vựng - Ngữ Pháp)

 • Bài 15: Tôi Đến Được Hơn 2 Tháng Rồi (Từ Vựng - Ngữ Pháp)