1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcTiếng Nhật N5

Đánh giá khóa học  

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    19/10/2023
Giảng viên
    Trần Thị Diện
Số bài học
    86 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
0 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Trần Thị Diện

Trần Thị Diện

Trần Thị Diện

Trần Thị Diện

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởiCHI TIẾT KHÓA HỌC


Bảng Chữ Cái Hiragana


 • Bài 0: Bảng Chữ Cái Hiragana

 • Bài 0: Biến Âm, Âm Ngắt, Trường Âm, Âm Ghép Hiragana

Bảng Chữ Cái Katakana


 • Bài 0: Bảng Chữ Cái Katakana

 • Bài 0: Biến Âm, Âm Ngắt, Trường Âm, Âm Ghép Katakana

Từ Vựng N5


 • Bài 1: Rất Vui Được Làm Quen Với Bạn

 • Bài 2: Đây Là Chút Lòng Thành Của Tôi

 • Bài 3: Lấy Cho Tôi Cái Này Nhé

 • Bài 4: Chỗ Chị Mở Cửa Từ Mấy Giờ Tới Mấy Giờ Vậy

 • Bài 5: Tàu Này Có Đi Khách Đến Koshien Không?

 • Bài 6: Anh Có Đi Cùng Với Tôi Không?

 • Bài 7: Xin Lỗi, Tôi Có Thể Ngủ Được Chứ?

 • Bài 8: Đã Đến Lúc Tôi Phải Về Rồi

 • Bài 9: Thật Đáng Tiếc!

 • Bài 10: Có Tương Ớt Không Ạ?

 • Bài 11: Hãy Gửi Giúp Tôi Cái Này

 • Bài 12: Lễ Hội Thế Nào?

 • Bài 13: Chị Tính Riêng Ra Giúp Tôi

 • Bài 14: Cho Tôi Đến Umeda

 • Bài 15: Gia Đình Anh Thế Nào?

 • Bài 16: Hãy chỉ cho tôi cách sử dụng

 • Bài 17: Anh/ chị bị làm sao vậy?

 • Bài 18: Sở thích của bạn là gì?

 • Bài 19: Từ mai tôi sẽ ăn kiêng

 • Bài 20: Cùng đi với tôi không

 • Bài 21: Tôi cũng nghĩ như vậy

 • Bài 22: Anh/chị tìm căn phòng như thế nào?

 • Bài 23: Đi bằng cách nào?

 • Bài 24: Tôi đến giúp anh nhé

 • Bài 25: Anh/chị đã giúp đỡ tôi nhiều

Ngữ Pháp N5


 • Bài 1: Rất Vui Được Làm Quen Với Bạn

 • Bài 2: Đây Là Chút Lòng Thành Của Tôi

 • Bài 3: Lấy Cho Tôi Cái Này Nhé

 • Bài 4: Chỗ Chị Mở Cửa Từ Mấy Giờ Tới Mấy Giờ Vậy

 • Bài 5: Tàu Này Có Đi Khách Đến Koshien Không?

 • Bài 6: Anh Có Đi Cùng Với Tôi Không?

 • Bài 7: Xin Lỗi, Tôi Có Thể Ngủ Được Chứ?

 • Bài 8: Đã Đến Lúc Tôi Phải Về Rồi

 • Bài 9: Thật Đáng Tiếc!

 • Bài 10: Có Tương Ớt Không Ạ?

 • Bài 11: Hãy Gửi Giúp Tôi Cái Này

 • Bài 12: Lễ Hội Thế Nào?

 • Bài 13: Chị Tính Riêng Ra Giúp Tôi

 • Bài 14: Cho Tôi Đến Umeda

 • Bài 15: Gia Đình Anh Thế Nào?

 • Bài 16: Hãy chỉ cho tôi cách sử dụng

 • Bài 17: Anh/ chị bị làm sao vậy?

 • Bài 18: Sở thích của bạn là gì?

 • Bài 19: Từ mai tôi sẽ ăn kiêng

 • Bài 20: Cùng đi với tôi không

 • Bài 21: Tôi cũng nghĩ như vậy

 • Bài 22: Anh/chị tìm căn phòng như thế nào?

 • Bài 23: Đi bằng cách nào?

 • Bài 24: Tôi đến giúp anh nhé

 • Bài 25: Anh/chị đã giúp đỡ tôi nhiều

Kaiwa N5


 • Bài 1: Rất Vui Được Làm Quen Với Bạn

 • Bài 2: Đây Là Chút Lòng Thành Của Tôi

 • Bài 3: Lấy Cho Tôi Cái Này Nhé

 • Bài 4: Chỗ Chị Mở Cửa Từ Mấy Giờ Tới Mấy Giờ Vậy

 • Bài 5: Tàu Này Có Đi Khách Đến Koshien Không?

 • Bài 6: Anh Có Đi Cùng Với Tôi Không?

 • Bài 7: Xin Lỗi, Tôi Có Thể Ngủ Được Chứ?

 • Bài 8: Đã Đến Lúc Tôi Phải Về Rồi

 • Bài 9: Thật Đáng Tiếc!

 • Bài 10: Có Tương Ớt Không Ạ?

 • Bài 11: Hãy Gửi Giúp Tôi Cái Này

 • Bài 12: Lễ Hội Thế Nào?

 • Bài 13: Chị Tính Riêng Ra Giúp Tôi

 • Bài 14: Cho Tôi Đến Umeda

 • Bài 15: Gia Đình Anh Thế Nào?

 • Bài 16: Hãy chỉ cho tôi cách sử dụng

 • Bài 17: Anh/ chị bị làm sao vậy?

 • Bài 18: Sở thích của bạn là gì?

 • Bài 19: Từ mai tôi sẽ ăn kiêng

 • Bài 20: Cùng đi với tôi không

 • Bài 21: Tôi cũng nghĩ như vậy

 • Bài 22: Anh/chị tìm căn phòng như thế nào?

 • Bài 23: Đi bằng cách nào?

 • Bài 24: Tôi đến giúp anh nhé

 • Bài 25: Anh/chị đã giúp đỡ tôi nhiều

Chữ Hán N5


 • Bài 1: Chữ Hán N5 - Bài 1

 • Bài 2: Chữ Hán N5 - Bài 2

 • Bài 3: Chữ Hán N5 - Bài 3

 • Bài 4: Chữ Hán N5 - Bài 4

 • Bài 5: Chữ Hán N5 - Bài 5

 • Bài 6: Chữ Hán N5 - Bài 6

 • Bài 7: Chữ Hán N5 - Bài 7