1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcLuyện thi TOPIK 1-2

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    30/10/2019
Giảng viên
    Nguyễn Tâm Trang
Số bài học
    40 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
1,998,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Nguyễn Tâm Trang

Nguyễn Tâm Trang

- Trình độ TOPIK 6
- Tốt nghiệp cử nhân Khoa ngôn ngữ Hàn - Đại Học Hà Nội
- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn 4 năm

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Topik1,2


 • Bài 1: Dang1.1

 • Bài 2: Dạng 1 2

 • Bài 3: Dạng 2 1

 • Bài 4: Dạng 2 2

 • Bài 5: Dạng 3 1

 • Bài 6: Dạng_3_2

 • Bài 7: dang 4 1

 • Bài 8: Dạng 4 2

 • Bài 9: Dạng 5 1

 • Bài 10: Dạng 5 2

 • Bài 11: Dạng 6.1

 • Bài 12: dang_6_2

 • Bài 13: dang_6_3

 • Bài 14: dang_7

 • Bài 15: DANG_8_1

 • Bài 16: DANG_8_2

 • Bài 17: dang_8_3

 • Bài 18: dang_9

 • Bài 19: dang_10

 • Bài 20: dang_1_nghe

 • Bài 21: dang_1_1_nghe

 • Bài 22: dang_2_nghe

 • Bài 23: dang_3_nghe

 • Bài 24: dang_3_1_nghe

 • Bài 25: dang_4_nghe

 • Bài 26: dang_4_1_nghe

 • Bài 27: DANG_5_CA

 • Bài 28: DANG_6_1

 • Bài 29: DANG_6_2

 • Bài 30: dang-6-e-52-cau-17-18

 • Bài 31: dang-6-e-52-cau-19-20-21

 • Bài 32: dang-7-e-52-cau-22-24

 • Bài 33: dang-7-e-60-cau-22-23-24

 • Bài 34: dang-8-e-52-cau-25-26

 • Bài 35: dang-8-e-52-cau-25-26-1

 • Bài 36: dang-8-e-60-cau-25-26

 • Bài 37: dang-9-e-60-cau-27-28-1

 • Bài 38: dang-10-e-52-cau-29-30

 • Bài 40: dang-10-e-52-cau-29-30-1

 • Bài 41: dang-10-e-60-cau-29-30

KHÓA HỌC LIÊN QUAN