1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcTiếng Hàn Sơ Cấp TOPIK 1

Đánh giá khóa học  

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    23/07/2020
Giảng viên
    Đào Hồng Ngọc
Số bài học
    32 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
599,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

tiếng hàn

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Đào Hồng Ngọc

Đào Hồng Ngọc

Đào Hồng Ngọc

Đào Hồng Ngọc

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởiCHI TIẾT KHÓA HỌC


Từ vựng - Ngữ Pháp


 • Bài 1: Phần 1 : Chủ Đề Giới Thiệu - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 2: Phần 1 : Chủ Đề Trường Học - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 3: Phần 1 : Chủ Đề Sinh Hoạt Hàng Ngày - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 4: Phần 1 : Chủ Đề Ngày & Thứ - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 5: Phần 1 : Chủ Đề Công Việc Hàng Ngày - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 6: Phần 1 : Chủ Đề Cuối Tuần - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 7: Phần 1 : Chủ Đề Mua Sắm - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 8: Phần 1 : Chủ Đề Thức Ăn - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 9: Phần 1 : Chủ Đề Nhà Cửa - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 10: Phần 1 : Chủ Đề Gia Đình - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 11: Phần 1 : Chủ Đề Thời Tiết - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 12: Phần 1 : Chủ Đề Điện Thoại - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 13: Phần 1 : Chủ Đề Sinh Nhật - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 14: Phần 1 : Chủ Đề Sở Thích - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 15: Phần 1 : Chủ Đề Giao Thông - Từ Vựng & Ngữ Pháp

Nói & Đọc


 • Bài 1: Phần 2 : Chủ Đề Giới Thiệu - Nói & Đọc

 • Bài 2: Phần 2 : Chủ Đề Trường Học - Nói & Đọc

 • Bài 3: Phần 2 : Chủ Đề Sinh Hoạt Hàng Ngày - Nói & Đọc

 • Bài 4: Phần 2 : Chủ Đề Ngày & Thứ - Nói & Đọc

 • Bài 5: Phần 2 : Chủ Đề Công Việc Hàng Ngày - Nói & Đọc

 • Bài 6: Phần 2 : Chủ Đề Cuối Tuần - Nói & Đọc

 • Bài 7: Phần 2 : Chủ Đề Mua Sắm - Nói & Đọc

 • Bài 8: Phần 2 : Chủ Đề Thức Ăn - Nói & Đọc

 • Bài 9: Phần 2 : Chủ Đề Nhà Cửa - Nói & Đọc

 • Bài 10: Phần 2 : Chủ Đề Gia Đình - Nói & Đọc

 • Bài 11: Phần 2 : Chủ Đề Thời Tiết - Nói & Đọc

 • Bài 12: Phần 2 : Chủ Đề Sinh Nhật - Nói & Đọc

 • Bài 13: Phần 2 : Chủ Đề Sinh Nhật - Nói & Đọc

 • Bài 14: Phần 2 : Chủ Đề Sở Thích - Nói & Đọc

 • Bài 15: Phần 2 : Chủ Đề Giao Thông - Nói & Đọc