1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcTiếng Hàn Sơ Cấp TOPIK 2

Đánh giá khóa học  

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    23/07/2020
Giảng viên
    Đào Hồng Ngọc
Số bài học
    30 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
599,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Đào Hồng Ngọc

Đào Hồng Ngọc

Đào Hồng Ngọc

Đào Hồng Ngọc

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởiCHI TIẾT KHÓA HỌC


Từ vựng - Ngữ Pháp


 • Bài 1: Chủ Đề Gặp Gỡ - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 2: Chủ Đề Hẹn Gặp - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 3: Chủ Đề Mua Sắm - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 4: Chủ Đề Bệnh Viện - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 5: Chủ Đề Thư Tín - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 6: Chủ Đề Giao Thông - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 7: Chủ Đề Điện Thoại - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 8: Chủ Đề Phim Ảnh - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 9: Chủ Đề Kỳ Nghỉ - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 10: Chủ Đề Ngoại Hình - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 11: Chủ Đề Du Lịch - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 12: Chủ Đề Nơi Công Cộng - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 13: Chủ Đề Thành phố - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 14: Chủ Đề Kế Hoạch - Từ Vựng & Ngữ Pháp

 • Bài 15: Chủ Đề Cuộc Sống Hàn Quốc - Từ Vựng & Ngữ Pháp

Nói & Đọc


 • Bài 1: Chủ Đề Gặp Gỡ - Nói & Đọc

 • Bài 2: Chủ Đề Hẹn Gặp - Nói & Đọc

 • Bài 3: Chủ Đề Mua Sắm - Nói & Đọc

 • Bài 4: Chủ Đề Bệnh Viện - Nói & Đọc

 • Bài 5: Chủ Đề Thư Tín - Nói & Đọc

 • Bài 6: Chủ Đề Giao Thông - Nói & Đọc

 • Bài 7: Chủ Đề Điện Thoại - Nói & Đọc

 • Bài 8: Chủ Đề Phim Ảnh - Nói & Đọc

 • Bài 9: Chủ Đề Kỳ Nghỉ - Nói & Đọc

 • Bài 10: Chủ Đề Ngoại Hình - Nói & Đọc

 • Bài 11: Chủ Đề Du Lịch - Nói & Đọc

 • Bài 12: Chủ Đề Nơi Công Cộng - Nói & Đọc

 • Bài 13: Chủ Thành phố - Nói & Đọc

 • Bài 14: Chủ Đề Kế Hoạch - Nói & Đọc

 • Bài 15: Chủ Đề Cuộc Sống Hàn Quốc - Nói & Đọc