1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcTiếng Hàn Topik 4 - Trung cấp

Đánh giá khóa học  

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    04/09/2019
Giảng viên
    Giảng Viên Linh Trang
Số bài học
    45 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
698,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng Viên Linh Trang

Giảng Viên Linh Trang

Giảng Viên Linh Trang

Giảng Viên Linh Trang

Giáo viên

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởiCHI TIẾT KHÓA HỌC


Từ Vựng


 • Bài 1: Chủ Đề : Xu Hướng - Từ Vựng

 • Bài 2: Chủ Đề : Công Việc Nhà - Từ Vựng

 • Bài 3: Chủ Đề : Cảm Xúc - Từ Vựng

 • Bài 4: Chủ Đề : Thông Tin Đời Sống - Từ Vựng

 • Bài 5: Chủ Đề : Tìm Việc Làm - Từ Vựng

 • Bài 6: Chủ Đề : Quê Hương - Từ Vựng

 • Bài 7: Chủ Đề : Lễ Hội - Từ Vựng

 • Bài 8: Chủ Đề : Cuộc Sống Rảnh Rỗi - Từ Vựng

 • Bài 9: Chủ Đề : Nơi Làm Việc - Từ Vựng

 • Bài 10: Chủ Đề : Tiết Kiệm - Từ Vựng

 • Bài 11: Chủ Đề : Kết Hôn - Từ Vựng

 • Bài 12: Chủ Đề : Sự Kiện & Tai Nạn - Từ Vựng

 • Bài 13: Chủ Đề : Chế Độ Giáo Dục - Từ Vựng

 • Bài 14: Chủ Đề : Đời Sống & Môi Trường - Từ Vựng

 • Bài 15: Chủ Đề : Câu Chuyện Ngày Xưa - Từ Vựng

Ngữ Pháp


 • Bài 1: Chủ Đề : Xu Hướng - Ngữ Pháp

 • Bài 2: Chủ Đề : Công Việc Nhà - Ngữ Pháp

 • Bài 3: Chủ Đề : Cảm Xúc - Ngữ Pháp

 • Bài 4: Chủ Đề : Thông Tin Đời Sống - Ngữ Pháp

 • Bài 5: Chủ Đề : Tìm Việc Làm - Ngữ Pháp

 • Bài 6: Chủ Đề : Quê Hương - Ngữ Pháp

 • Bài 7: Chủ Đề : Lễ Hội - Ngữ Pháp

 • Bài 8: Chủ Đề : Cuộc Sống Rảnh Rỗi - Ngữ Pháp

 • Bài 9: Chủ Đề : Nơi Làm Việc - Ngữ Pháp

 • Bài 10: Chủ Đề : Tiết Kiệm - Ngữ Pháp

 • Bài 11: Chủ Đề : Kết Hôn - Ngữ Pháp

 • Bài 12: Chủ Đề : Sự Kiện & Tai Nạn - Ngữ Pháp

 • Bài 13: Chủ Đề : Chế Độ Giáo Dục - Ngữ Pháp

 • Bài 14: Chủ Đề : Đời Sống & Môi Trường - Ngữ Pháp

 • Bài 15: Chủ Đề : Câu Chuyện Ngày Xưa - Ngữ Pháp

Nói & Đọc


 • Bài 1: Chủ Đề : Xu Hướng - Nói & Đọc

 • Bài 2: Chủ Đề : Công Việc Nhà - Nói & Đọc

 • Bài 3: Chủ Đề : Cảm Xúc - Nói & Đọc

 • Bài 4: Chủ Đề : Thông Tin Đời Sống - Nói & Đọc

 • Bài 5: Chủ Đề : Tìm Việc Làm - Nói & Đọc

 • Bài 6: Chủ Đề : Quê Hương - Nói & Đọc

 • Bài 7: Chủ Đề : Lễ Hội - Nói & Đọc

 • Bài 8: Chủ Đề : Cuộc Sống Rảnh Rỗi - Nói & Đọc

 • Bài 9: Chủ Đề : Nơi Làm Việc - Nói & Đọc

 • Bài 10: Chủ Đề : Tiết Kiệm - Nói & Đọc

 • Bài 11: Chủ Đề : Kết Hôn - Nói & Đọc

 • Bài 12: Chủ Đề : Sự Kiện & Tai Nạn - Nói & Đọc

 • Bài 13: Chủ Đề : Chế Độ Giáo Dục - Nói & Đọc

 • Bài 14: Chủ Đề : Đời Sống & Môi Trường - Nói & Đọc

 • Bài 15: Chủ Đề : Câu Chuyện Ngày Xưa - Nói & Đọc