1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcTiếng Hàn Topik 3 - Trung Cấp

Đánh giá khóa học  

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    18/09/2019
Giảng viên
    Giảng Viên Linh Trang
Số bài học
    43 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
3,990,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng Viên Linh Trang

Giảng Viên Linh Trang

Giảng Viên Linh Trang

Giảng Viên Linh Trang

Giáo viên

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởiCHI TIẾT KHÓA HỌC


Từ vựng


 • Bài 1: Chủ Đề Đời Sống Học Đường - Từ Vựng

 • Bài 2: Chủ Đề : Mối Quan Hệ Con Người - Từ Vựng

 • Bài 3: Chủ Đề : Sức Khỏe - Từ Vựng

 • Bài 4: Chủ Đề : Mua Sắm - Từ Vựng

 • Bài 5: Chủ Đề : Ẩm Thực - Từ Vựng

 • Bài 6: Chủ Đề : Ngân Hàng - Từ Vựng

 • Bài 7: Chủ Đề : Tính Cách - Từ Vựng

 • Bài 8: Chủ Đề : Sai Sót - Từ Vựng

 • Bài 9: Chủ Đề : Chuyển Nhà - Từ Vựng

 • Bài 10: Chủ Đề : Du Lịch - Từ Vựng

 • Bài 11: Chủ Đề : Lo Lắng - Từ Vựng

 • Bài 12: Chủ Đề : Internet - Từ Vựng

 • Bài 13: Chủ Đề : Hy Vọng - Từ Vựng

 • Bài 14: Chủ Đề : Phim Truyền Hình & Điện Ảnh - Từ Vựng

 • Bài 15: Chủ Đề : Quy Tắc & Lễ Nghi - Từ Vựng

Ngữ Pháp


 • Bài 1: Chủ Đề Đời Sống Học Đường - Ngữ Pháp

 • Bài 2: Chủ Đề : Mối Quan Hệ Con Người - Ngữ Pháp

 • Bài 4: Chủ Đề : Mua Sắm - Ngữ Pháp

 • Bài 5: Chủ Đề : Ẩm Thực - Ngữ Pháp

 • Bài 6: Chủ Đề : Ngân Hàng - Ngữ Pháp

 • Bài 7: Chủ Đề : Tính Cách - Ngữ Pháp

 • Bài 8: Chủ Đề : Sai Sót - Ngữ Pháp

 • Bài 9: Chủ Đề : Chuyển Nhà - Ngữ Pháp

 • Bài 10: Chủ Đề : Du Lịch - Ngữ Pháp

 • Bài 11: Chủ Đề : Lo Lắng - Ngữ Pháp

 • Bài 12: Chủ Đề : Internet - Ngữ Pháp

 • Bài 13: Chủ Đề : Hy Vọng - Ngữ Pháp

 • Bài 14: Chủ Đề : Phim Truyền Hình & Điện Ảnh - Ngữ Pháp

 • Bài 15: Chủ Đề : Quy Tắc & Lễ Nghi - Ngữ Pháp

Nói & Đọc


 • Bài 1: Chủ Đề Đời Sống Học Đường - Nói & Đọc

 • Bài 2: Chủ Đề : Mối Quan Hệ Con Người - Nói & Đọc

 • Bài 3: Chủ Đề : Sức Khỏe - Nói & Đọc

 • Bài 4: Chủ Đề : Mua Sắm - Nói & Đọc

 • Bài 6: Chủ Đề : Ẩm Thực - Nói & Đọc

 • Bài 7: Chủ Đề : Ngân Hàng - Nói & Đọc

 • Bài 8: Chủ Đề : Sai Sót - Nói & Đọc

 • Bài 9: Chủ Đề : Chuyển Nhà - Nói & Đọc

 • Bài 10: Chủ Đề : Du Lịch - Nói & Đọc

 • Bài 11: Chủ Đề : Lo Lắng - Nói & Đọc

 • Bài 12: Chủ Đề : Internet - Nói & Đọc

 • Bài 13: Chủ Đề : Hy Vọng - Nói & Đọc

 • Bài 14: Chủ Đề : Phim Truyền Hình & Điện Ảnh - Nói & Đọc

 • Bài 15: Chủ Đề : Quy Tắc & Lễ Nghi - Nói & Đọc