1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa họcTiếng Nhật N5

Đánh giá khóa học   (2)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (2)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    25/01/2021
Giảng viên
    Trần Thị Diện
Số bài học
    110 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
499,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL
Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Giảng viên

Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Trần Thị Diện

Trần Thị Diện

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      Học tiếng Hàn, Nhật, Trung tại SOFL

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   2

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (2)
Qúy    18:02:18 10/06/2021

thật thuyệt vời

Qúy    18:02:15 10/06/2021

thật thuyệt vời

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Bảng chữ cái tiếng Nhật


 • Bài 1: Bảng Chữ Cái HIRAGANA - p1

 • Bài 1: Bảng Chữ Cái HIRAGANA - p2

 • Bài 1: Bảng Chữ Cái HIRAGANA - p3

 • Bài 1: Bảng Chữ Cái HIRAGANA - p4

 • Bài 1: Bảng Chữ Cái HIRAGANA - p5

 • Bài 1: Bảng Chữ Cái HIRAGANA - p6

 • Bài 1: Bảng Chữ Cái KATAKANA

 • Bài 1: Bảng Chữ Cái KATAKANA- Biến Âm

Từ vựng - N5


 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 1

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 2

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 3

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 4

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 5

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 6

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 7

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 8

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 9

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 10

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 11

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 12

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 13

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 14

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 15

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 16

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 17

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 18

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 19

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 20

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 21

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 22

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 23

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 24

 • Bài 2: Từ Vựng - Bài 25

Ngữ pháp - N5


 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 1

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 2

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 3

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 4

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 5

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 6

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 7

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 8

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 9

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 10

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 11

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 12

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 13

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 14

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 15

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 16

 • Bài 4: Ngữ pháp - Bài 17

 • Bài 5: Ngữ pháp - Bài 18

 • Bài 6: Ngữ pháp - Bài 19

 • Bài 7: Ngữ pháp - Bài 20

 • Bài 8: Ngữ pháp - Bài 21

 • Bài 9: Ngữ pháp - Bài 22

 • Bài 10: Ngữ pháp - Bài 23

 • Bài 11: Ngữ pháp - Bài 24

 • Bài 12: Ngữ pháp - Bài 25

Giao tiếp N5


 • Bài 20: Kawai - Bài 1

 • Bài 20: Kawai - Bài 2

 • Bài 20: Kawai - Bài 3

 • Bài 20: Kawai - Bài 4

 • Bài 20: Kawai - Bài 5

 • Bài 20: Kawai - Bài 6

 • Bài 20: Kawai - Bài 7

 • Bài 20: Kawai - Bài 8

 • Bài 20: Kawai - Bài 9

 • Bài 20: Kawai - Bài 10

 • Bài 20: Kawai - Bài 11

 • Bài 20: Kawai - Bài 12

 • Bài 20: Kawai - Bài 13

 • Bài 20: Kawai - Bài 14

 • Bài 20: Kawai - Bài 15

 • Bài 20: Kawai - Bài 16

 • Bài 20: Kawai - Bài 17

 • Bài 20: Kawai - Bài 18

 • Bài 20: Kawai - Bài 19

 • Bài 20: Kawai - Bài 20

 • Bài 20: Kawai - Bài 21

 • Bài 20: Kawai - Bài 22

 • Bài 20: Kawai - Bài 23

 • Bài 20: Kawai - Bài 24

 • Bài 20: Kawai - Bài 25

Chữ Hán N5


 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 1 - P1

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 1 - P2

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 1 - P3

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 2 - P1

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 2 - P2

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 2 - P3

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 3 - P1

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 3 - P2

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 3 - P3

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 4 - P1

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 4 - P2

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 5 - P1

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 5 - P2

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 5 - P3

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 6 - P1

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 6 - P2

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 6 - P3

 • Bài 13: Chữ Hán - Bài 7

Đọc hiểu N5


 • Bài 3: Chữ Hán - Bài 10

 • Bài 14: Đọc hiểu - Dạng 1

 • Bài 14: Đọc hiểu - Dạng 2

 • Bài 14: Đọc hiểu - Dạng 3

 • Bài 14: Đọc hiểu - Dạng 4

 • Bài 14: Đọc hiểu - Dạng 5

Nghe hiểu N5


 • Bài 15: Nghe hiểu - Dạng 1

 • Bài 16: Nghe hiểu - Dạng 2

 • Bài 17: Nghe hiểu - Dạng 3

KHÓA HỌC LIÊN QUAN